Comentários do leitor

Thực tế cho thấy, màng chống thấm HDPE nhiều hạng mục

por La Quang Quang Tien (2017-09-25)


Thực tế cho thấy, màng chống thấm HDPE  nhiều hạng mục, công trình xây dựng, hồ nuôi tôm, hồ chứa nước, hố chôn lấp rác thải…nhà đầu tư đã chuyển dịch nhu cầu sử dụng từ màng HDPE nhập khẩu sang màng HDPE sản xuất trong nước để tiết kiệm chi phí.Đối với khách hàng tư nhân, cá thể thì hầu hết đều lựa chọn màng HDPE, bạt HDPE sản xuất trong nước. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng mà khách hàng nên chọn loại màng HDPE phù hợp đáp  ng hai tiêu chí Đạt hiệu quả mong muốn (chất lượng, Khổ rộng của Màng chống thấm HDPE, độ dày) Chi phí phải bỏ ra http://mangchongthamhdpe.wikidot.com/

Từ khóa:

Màng chống thấm HDPE

Màng HDPE

Bạt lót hồ tôm

Bạt HDPERespostas

Re: It's very interesting

por Tom Pilitowski (2018-01-19)

It's very interesting ! Thank you .