Perfil do usuário

Javier Kinnaird

Resumo da Biografia

Tandartspraktijk Almere Om in Nederland hun beroep te mogen uitoefenen moeten tandartsen zich registreren in het Significant-register. Ook moeten tandartsen op grond van de Damp klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) aangesloten zijn bij een klachtencommissie. De meeste tandartsen zijn aangesloten bij de klachtencommissie van hun beroepsorganisatie; in Nederland is dat de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Tandartsen die niet aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie moeten zich individueel bij een klachtencommissie aansluiten.

Tandartspraktijk Almere